FAQ
Find

Maaike Knibbe: Het prijswinnende werk No Problem bestaat uit een hangende constructie van rubberen bladeren. Foto: J.P. Kranenburg

MAAIKE KNIBBE WINT FRANS DE WIT PRIJS 2015

Share this:

|

Maaike Knibbe is de winnaar geworden van de Frans de Wit Prijs 2015. De jury, onder leiding van Christie's directeur Jop Ubbens, had het moeilijk met het bepalen van de winnaar, omdat er dit jaar sprake is van veel prijswaardig werk. Desalniettemin koos men voor de 26-jarige Groningse kunstenares.

Het prijswinnende werk No Problem bestaat uit een hangende constructie van rubberen bladeren. 

Lees hier het Juryrapport Frans de Wit Prijs 2015.
Lees hier de openingstoespraak van Casper Faassen.

Posted 3 June 2015

BEELDEN IN LEIDEN 2015
13/5/2015-2/8/2015 


Het thema van Beelden in Leiden in 2015 is ‘Botanica’. De aanleiding hiervoor is gelegen in het feit dat in 2015 de befaamde Hortus Botanicus van de Rijksuniversiteit Leiden 425 jaar bestaat. Aansluiting bij een actuele gebeurtenis, in dit geval een jubileum, past in het streven van de Stichting Beelden in Leiden om jonge beeldhouwers die voor de tentoonstelling worden uitgenodigd een concrete opdracht te geven. Een van de belangrijkste doelstellingen van de Stichting is namelijk om beginnende kunstenaars zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitoefening van hun beroepspraktijk.

Het ontwerpen en maken van een sculptuur voor een jubileum is een realistisch voorbeeld van een praktijkopdracht en geeft de deelnemers aan Beelden in Leiden 2015 zodoende de mogelijkheid gerichte ervaring op te doen. De kunstenaars moeten daarbij aan een aantal praktische en inhoudelijke eisen voldoen. Praktische eisen zijn een hoogte en breedte van maximaal 4 meter en voldoende stevigheid voor plaatsing in de openbare ruimte. Inhoudelijk moet het werk op een voor het publiek toegankelijke en prikkelende wijze refereren aan (het jubileum van) de Hortus Botanicus. De vormenrijkdom van de plantenwereld laat zich gemakkelijk spiegelen aan de vormenrijkdom van de beeldhouwkunst, maar de kunstenaars wordt op dat vlak niets verplicht gesteld en zij krijgen alle ruimte om de opdracht naar eigen artistieke inzichten in te vullen.
Bijkomende redenen om te kiezen voor ‘Botanica’ als thema zijn enerzijds de grote bekend- heid van de Hortus Botanicus en anderzijds, daarbij nauw aansluitend, de potentiële groei van het publieksbereik van Beelden in Leiden. Het thema is exemplarisch als cross-over naar een publiek – zowel studenten als liefhebbers van tuinen en planten – dat niet nood- zakelijkerwijs gewend is om naar beeldhouwkunst te kijken.

De directie van de Hortus Botanicus heeft zich bereid verklaard om tijdens Beelden in Leiden 2015 beeldhouwwerken van deelnemers te exposeren in de tuinen en/of kassen bij het universiteitsgebouw. Daardoor is de link tussen Beelden in Leiden 2015 en de Hortus Botanicus er niet alleen in naam, maar ook in werkelijkheid. Bezoekers van de beeldententoonstelling op de Hooglandse Kerkgracht worden gestimuleerd om de Hortus Botanicus te gaan bezoeken en vice versa.

Een vergelijkbare link doet zich voor bij de aanwijzing van de BiL-master 2015. Net als in 2014, toen betonkunstenaar Ruud Kuijer als master meedeed aan Beelden in Leiden, is er voor 2015 een al wat oudere kunstenaar gevraagd om de deelnemers te inspireren en waar nodig met raad en daad bij te staan. Deze keer is dat Linda Nieuwstad, die in 2012 zelf deelnemer was aan de eerste editie van Beelden in Leiden en inmiddels landelijk bekendheid geniet met haar op bloemen en planten gebaseerde sculpturen. De keuze voor Nieuwstad is des te toepasselijker aangezien zij zich laat inspireren door geschilderde bloemstillevens uit de 17de en 18de eeuw, die zonder de voorbeelden uit de collectie van de Hortus Botanicus ondenkbaar zouden zijn. Zonder Hortus was de kunst van Nieuwstad er niet geweest of had deze er op zijn minst heel anders uitgezien.
De rol van Nieuwstad bij Beelden in Leiden 2015 bestaat uit het geven van een masterclass waarin zij haar jongere collega’s vertelt over haar beroepspraktijk. Aan de hand van een recentelijk door haar uitgevoerde opdracht legt ze uit wat een dergelijke opdracht met zich meebrengt en wat er voor nodig is deze tot een goed einde te brengen. De exposanten brengen een bezoek aan het atelier van Nieuwstad en krijgen de gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook in aanloop naar de tentoonstelling blijft zij als levende vraagbaak beschik- baar voor de exposanten. Met de aanstelling van Nieuwstad als BiL-master laat de Stichting Beelden in Leiden opnieuw zien dat zij ‘haar’ kunstenaars ook na deelname aan een expositie blijft volgen en ondersteunen.
Overigens is het op geen enkele wijze de bedoeling dat haar kunst de jongeren tot voorbeeld dient. Bij de selectie is evenmin gekeken naar een eventuele verwantschap tussen meester en leerlingen en ook niet naar raakvlakken of affiniteit met de plantenwereld. Artistieke kwaliteit en de bereidheid een kunstwerk te maken voor de openbare ruimte, binnen de gestelde opdracht, zijn naast het feit dat alle deelnemers kortgeleden zijn afgestudeerd aan een kunstopleiding in Nederland de enige criteria geweest bij de selectie.

KUNSTENAARS
Anne Kolbe
Guido van der Linden
Guust Persoon
Jordan Herregraven
Kevin Bauer
Linda Nieuwstad
Luuk van Binsbergen
Maaike Knibbe
Marit Zandbergen
Marleen Hartjes
Miriam Knibbeler
Twan Berendsen

Meer informatie:
http://www.beeldeninleiden.com
 
Hooglandse Kerkgracht, 2312 Leiden, Netherlands

Maaike Knibbe:  de winnaar van de Frans de Wit Prijs 2015 en voorzitter van de jury, Christie's directeur Jop Ubbens.

   
Sign up!
Click here...
Yes, sign me up for the
Textile is more! newsletter
Latest news

HOOD MUSEUM REOPENS FOLLOWING...
15-02 Designed by Tod Williams Billie Tsien Architects, the...

TEXTILE DESIGN STUDENTS DRAW...
15-02 NEWS FROM THE NORTHERN SCHOOL OF ART Leading...

THE KRYSTYNA CAMPBELL-PRETTY...
05-02 1/3/2019-14/7/2019 NGV International | FREE...

DEADLINE FOR CURATORIAL...
05-02 The Baltimore Museum of Art (BMA) has extended the...

Click here for all news…
participant
supported by
Copyright © 2013-2019  Textile is more!        Copyright, privacy, disclaimer        Advertising