Find

Sandra Kisters. Foto: Fred Ernst

SANDRA KISTERS

Share this:

|

Nieuw sectorhoofd voor Boijmans
Museum Boijmans Van Beuningen heeft een nieuw hoofd voor de sector Collectie en
onderzoek. Wetenschapper en universitair docent Sandra Kisters komt in 2015 het
museum versterken.
Sandra Kisters (Venlo, 1973) komt per 1 februari 2015 als nieuw sectorhoofd Collectie en onderzoek en lid van het Management Team, leiding geven aan ruim twintig specialisten in Museum Boijmans Van Beuningen. Haar team houdt zich bezig houden met de zorg en het optimaal behoud en beheer van de circa 140.000 kunstwerken en objecten uit de collectie. Ook het internationale bruikleenverkeer, restauraties, registratie en de ontsluiting van de collectie behoren tot de verantwoordelijkheden. Kisters is per februari nauw betrokken bij het onderbrengen van de collectie in het Collectiegebouw dat het museum in 2017 hoopt te openen.
 

Posted 21 November 2014

Directeur Sjarel Ex: "We zijn blij met de komst van Sandra Kisters die de wetenschappelijke achtergrond en de managerial ervaring heeft om een wereldberoemde collectie als die van Boijmans te verzorgen en te ontwikkelen."
 
Wetenschap en kunst
Kisters begon haar carrière na een studie Vergelijkende Kunstwetenschappen als freelance kunsthistorica en conservator bij het Museum Jan Cunen. Kisters promoveerde in 2010 aan de VU in Amsterdam op een onderzoek naar de beeldvorming van moderne kunstenaars en vloeide door in de wetenschap als universitair docent moderne en hedendaagse kunst aan de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast organiseerde zij diverse internationale symposia.
 
Sandra Kisters: “Ik zie ernaar uit om heel direct te gaan werken met de objecten uit de prachtige en veelzijdige collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. Twee uitdagingen waarop ik mij zal toeleggen zijn het zichtbaar maken van ‘het zorgen voor een collectie’ in het nieuw te realiseren, publiek toegankelijke kunstdepot. Daarnaast het versterken van wetenschappelijk onderzoek in het museum.”
 
Museumcollectie & de sector Collectie en onderzoek
-Museum Boijmans Van Beuningen heeft circa 140.000 kunstwerken in collectie
-Het museum verstrekte internationaal 236 en nationaal 122 bruiklenen (2013)
-154 kunstwerken werden geschonken, 64 aangekocht en 199 kunstwerken in langdurig
bruikleen ontvangen (2013)
-83 kunstwerken werden gerestaureerd en 588 kunstwerken geconserveerd (2013)
-Het documentatiecentrum en de bibliotheek ontvingen en behandelden 3.000 vragen van bezoekers en medewerkers van het museum (2013)
-Er werden 460 beeldbestellingen geplaatst (2013)
-De sector Collectie en Onderzoek heeft 22 medewerkers en circa 20 fte aangevuld met vrijwilligers en stagiaires. (2013)
 
Collectiegebouw
Sinds 2012 heeft het museum zijn collecties die niet in het museum worden getoond,
ondergebracht op zes verschillende locaties, waarvan vijf extern. Veel van het werk dat de sector Collectie en Onderzoek verricht is in het museum niet direct zichtbaar: het vindt ofwel achter de schermen plaats (in depots, restauratieateliers en op kantoren) of buiten de deur.
Waar de sector nu nog voornamelijk achter de schermen werkt, zal dit in het toekomstige Collectiegebouw veranderen. Hier wordt voor de bezoeker zichtbaar wat het zorgen voor een collectie betekent. Het zal een plek worden waar het doen van objectgericht onderzoek en het werken met de collectie centraal staan. Er vinden dan ook andere activiteiten plaats dan in het museum zelf: zo kunnen restauraties en conservering ‘live’ worden gevolgd door het publiek. In een nieuw Collectiegebouw zullen daarom naast depots voor de museale en particuliere collecties ook voorzieningen als restauratieateliers, onderzoeksruimten en presentatieruimten worden gecreëerd. Ook grote installaties uit de collectie kunnen hier gemakkelijk worden opgesteld en onderzocht.
 
www.boijmans.nl

Copyright © 2013-2020  Textile is more!        Copyright, privacy, disclaimer